Bağcılar Doğan Anaokulu Haberleri

Düşünme Becerileri Öğretim Modeli

Günümüzde değişen koşullar ile birlikte öğrencilerden beklenilen şey sadece akademik açıdan yeterli olmaları değildir. Bunun yanında kendilerini tam bir şekilde ifade edebiliyor olmaları, görselleri yorumlama yeteneğine sahip olmaları, problem çözme odaklı olmaları, kara verme ve okuduğunu anlama gibi becerilere sahip olmaları da beklenmektedir.

Bundan dolayı eski eğitim anlayışından kopup çocuklara düşünme becerileri öğretim modeli ile eğitim verilmesi gereklidir.  Bunun için gerekli planlamalar yapılmalı ve ona göre ders programları hazırlanmalıdır. Çocuğun erken dönemde düşünme becerileri öğretim modeli ile gerekli becerileri kazanması onun ileriki hayatı içinde oldukça büyük avantajlar elde etmesi anlamına gelmektedir.

Eğitim Nasıl Çocuklara Verilmektedir?

Çocukların gelişimlerinin çok daha doğru bir şekilde yapılabilmesi için eğitim ve öğretim dönemleri boyunca doğru metotların kullanılması büyük önem arz etmektedir. Çocukların gelişim süreçlerinde çağımızın gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi için aşamalı bir şekilde ilerleme yapılması gereklidir.

Bunun içinde anaokulu öneminden başlayarak eğitimin masal, fıkra ve oyun gibi malzemeler ile birlikte hareket edilmelidir. Çocuklarımıza masal okuduğumuzda ya da onlar okuduktan sonra onlar ile karşılıklı olarak sonuç ve olay örgüsü ile ilgili çıkarımlar yapmasını sağlamak çocukların gelişimleri için oldukça önemlidir. Büyük çoğunluğu okul içinde yapılacak olan düşünme becerileri öğretim modelinin tam olarak uygulanması için bu aşamada anne ve babalara da büyük sorumluluklar düşmektedir.

Yorum Yap

Erken Kayıt için Bilgi Alın