Bağcılar Doğan Anaokulu Haberleri

Çocukların okula başlamadan önce okul hayatına hazırlanması noktasında ebeveynlere büyük görev düşmektedir. Çocuklara ihtiyaçları olan bilgi ve becerilerin kazandırılması için anaokulu eğitimi şarttır. Eskiden olduğu gibi çocukların evde anne veya bakıcı tarafından bakılması geçerli değildir.

Yapılan araştırmalar neticesinde okul öncesi eğitim alan çocukların almayanlara kıyasla hayatta daha başarılı olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak, anaokulu seçimi de önem taşımaktadır. Tercih edilen anaokulunun hem çocuğun kişisel özelliklerine uygun eğitim vermesi hem de eğitici etkinliklerle çocuğu oyun çağından koparmaması gerekmektedir.

Anaokullarındaki Eğitici Etkinlikler Nasıl Olmalı?

Anaokullarındaki eğitici etkinlikler her şeyden önce çocuğun hem yaşıtlarıyla hem de yetişkinlerle doğru iletişim kurmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bunun yanı sıra, çocuğun iş birliği başta olmak üzere paylaşma, saygı ve sorumluluk gibi değerleri kazanmasını sağlamalıdır.

Çocuğun empati kurma, kendi ilgi alanlarını ve becerilerini keşfetme, problem çözme becerisi kazanma gibi kabiliyetler elde etmesini sağlayacak özellikte olmalıdır. Bu etkinlikler, çocuklara özgüven ve bağımsızlık duygusu kazandırmalıdır. Bilhassa fiziksel olarak yapılan etkinlikler sayesinde çocukların ince motor becerileri gelişecektir.

Koşma, zıplama, fırlatma ve tırmanma gibi eylemlerin ön planda olduğu aktiviteler sayesinde çocukların kaba motor fonksiyonları gelişecektir. Bunun yanı sıra, nesneleri iyileştirme, ölçme, sınıflandırma, gözlem yapma, fikir üretme gibi temel bilimlere ve matematiğe ilişkin beceriler kazandırılmalıdır. Sonuç olarak, bu tür aktivitelerin yapılması için anaokulu öğretmenin de bu işi bilen, deneyimli ve iletişim gücü yüksek birisi olması gerekmektedir.

Sayılar ve legolar ile yapılacak etkinliklerin yanı sıra kolaj yapma gibi farklı aktiviteler ile çocukların birçok becerisi gelişecektir. Bunun yanı sıra, boyama etkinlikleri sayesinde çocuklar hem eğlenceli zaman geçirirler hem de renkleri tanırlar. Ayrıca, hayvanları tanıma oyunu yine faydalı aktiviteler arasında bulunmaktadır.

Yorum Yap

Erken Kayıt için Bilgi Alın